คำศัพท์ : bier

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
bier (เบีย)

แคร่สำหรับหามศพไปฝัง