คำศัพท์ : bid

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
bid (บิด)

กล่าวคำ ประมูลราคา

กล่าวคำ

ประมูลราคา

กล่าวคำ

ประมูลราคา