คำศัพท์ : bend

(ถูกค้นหาทั้งหมด 69 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
bend (เบ็นด)

ผูกเงื่อน โก่ง

ยอม

ดัด

หัน