คำศัพท์ : belt

(ถูกค้นหาทั้งหมด 78 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
belt (เบ็ลท)

เข็มขัด สะพาน

แนว

เฆี่ยนด้วยเข็มขัด