คำศัพท์ : beg

(ถูกค้นหาทั้งหมด 77 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
beg (เบ็ก)

ขอ