คำศัพท์ : bed

(ถูกค้นหาทั้งหมด 81 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
bed (เบ็ด)

ที่สำหรับนอน ลอน

ก้นแม่น้ำ

ร่วมเรียงเคียงหมอน

ฝัง