คำศัพท์ : bay

(ถูกค้นหาทั้งหมด 74 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
bay (เบ)

สีน้ำตาลปนแดง อ่าวเล็ก

เวิ้งในห้องระหว่างเสาสองต้น

ต้นเบ

หอน