คำศัพท์ : bat

(ถูกค้นหาทั้งหมด 99 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
bat (แบ็ท)

ค้างคาว ไม้แบนสำหรับตีลูก

ต่างบรรทุกหลังสัตว์