bar หมายถึง ขีด ไม้ขวาง เครื่องกีดขวาง สันดอน กั้น ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 82 ครั้ง)

คำศัพท์ bar แปลว่า ขีด ไม้ขวาง เครื่องกีดขวาง สันดอน กั้น ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม หมายถึง ขีด ไม้ขวาง เครื่องกีดขวาง สันดอน กั้น ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม bar อ่านว่า (บา)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
bar (บา)

ขีด ไม้ขวาง

เครื่องกีดขวาง

สันดอน

กั้น

ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม