คำศัพท์ : bar

(ถูกค้นหาทั้งหมด 71 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
bar (บา)

ขีด ไม้ขวาง

เครื่องกีดขวาง

สันดอน

กั้น

ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม