คำศัพท์ : ban

(ถูกค้นหาทั้งหมด 77 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ban (แบ็น)

ประกาศห้าม