คำศัพท์ : bad

(ถูกค้นหาทั้งหมด 87 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
bad (แบ็ด)

เลว เหม็นเน่า

ไม่แม่น

ป่วย

เป็นโทษ

(ร้อนเงิน) จริงๆ