คำศัพท์ : baa

(ถูกค้นหาทั้งหมด 87 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
baa (บา)

ร้องอย่างแกะ