คำศัพท์ : ay

(ถูกค้นหาทั้งหมด 105 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ay (ไอ)

พวกเห็นด้วย