คำศัพท์ : axis

(ถูกค้นหาทั้งหมด 231 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
axis (แอค-ซิส)

แกน