คำศัพท์ : axe

(ถูกค้นหาทั้งหมด 101 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
axe (แอ็คซ)

ตัด