คำศัพท์ : ax

(ถูกค้นหาทั้งหมด 95 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ax (แอ็คซ)

ตัด