คำศัพท์ : awn

(ถูกค้นหาทั้งหมด 81 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
awn (ออน)

หนวดแหลมที่รวงข้าว