คำศัพท์ : awe

(ถูกค้นหาทั้งหมด 484 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
awe (ออ)

ทำให้เกรงขาม ร้ายแรง