คำศัพท์ : avow

(ถูกค้นหาทั้งหมด 71 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
avow (อะเฝา-)

รับรอง