คำศัพท์ : aver

(ถูกค้นหาทั้งหมด 74 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
aver (อะเฝอ-)

ยืนยัน