คำศัพท์ : aura

(ถูกค้นหาทั้งหมด 70 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
aura (ออ-ระ)

รัศมี