คำศัพท์ : auk

(ถูกค้นหาทั้งหมด 74 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
auk (ออค)

นกทะเลออค