คำศัพท์ : ate

(ถูกค้นหาทั้งหมด 92 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ate (เอท)

กินอาหาร เผาผลาญ