ask หมายถึง ขอร้อง เรียก (ราคา) ชวน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 104 ครั้ง)

คำศัพท์ ask แปลว่า ขอร้อง เรียก (ราคา) ชวน หมายถึง ขอร้อง เรียก (ราคา) ชวน ask อ่านว่า (อาซค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ask (อาซค)

ขอร้อง เรียก (ราคา)

ชวน