คำศัพท์ : ask

(ถูกค้นหาทั้งหมด 87 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ask (อาซค)

ขอร้อง เรียก (ราคา)

ชวน