คำศัพท์ : ashy

(ถูกค้นหาทั้งหมด 75 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ashy (แอฌ-อิ)

สีขี้เถ้า