คำศัพท์ : ash

(ถูกค้นหาทั้งหมด 70 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ash (แอ็ฌ)

ต้นไม้จำพวกมะกอก อัฐิ