คำศัพท์ : as

(ถูกค้นหาทั้งหมด 103 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
as (แอ็ส)

ดังที่ ด้วยเหตุที่

ถึงกับ