คำศัพท์ : arm

(ถูกค้นหาทั้งหมด 85 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
arm (อาม)

แขน เหล่า (ทหาร)

เครื่องมือต่อสู้

ตราประจำตระกูล