คำศัพท์ : arid

(ถูกค้นหาทั้งหมด 81 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
arid (แอ-รีด)

แห้งแล้ง