คำศัพท์ : arc

(ถูกค้นหาทั้งหมด 85 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
arc (อาค)

ส่วนโค้งของวงกลม