คำศัพท์ : apt

(ถูกค้นหาทั้งหมด 80 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
apt (แอ็พท)

เหมาะเจาะ (ศิษย์) เรียนได้เร็ว

มักจะ