คำศัพท์ : apple pie

(ถูกค้นหาทั้งหมด 238 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
apple pie

สิ่งที่ดูงามแต่ภายนอก