คำศัพท์ : apex

(ถูกค้นหาทั้งหมด 87 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
apex (เอ-เพ็คซ)

ยอดแหลม