คำศัพท์ : ape

(ถูกค้นหาทั้งหมด 80 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ape (เอพ)

ลิงชนิดไม่มีหาง เลียน