คำศัพท์ : anti

(ถูกค้นหาทั้งหมด 115 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
anti (แอน-ไท)

ขัดขวาง ขัดขวาง