คำศัพท์ : an

(ถูกค้นหาทั้งหมด 179 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
an (แอ็น)

อันหนึ่ง (อัน) ละ

ถ้า

แม้ว่า

หรือเปล่า

หนึ่ง