คำศัพท์ : amid

(ถูกค้นหาทั้งหมด 70 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
amid (อะมีด-)

กลาง