คำศัพท์ : amen

(ถูกค้นหาทั้งหมด 76 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
amen (อา-เมน-)

ขอให้เป็นเช่นนั้น