คำศัพท์ : ale

(ถูกค้นหาทั้งหมด 75 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ale (เอล)

เหล้าจำพวกเบียร์