คำศัพท์ : alas

(ถูกค้นหาทั้งหมด 79 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
alas (อะลาซ-)

อนิจจา