คำศัพท์ : ajar

(ถูกค้นหาทั้งหมด 82 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ajar (อะจา-)

(ประตู) แง้ม