คำศัพท์ : airy

(ถูกค้นหาทั้งหมด 77 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
airy (แอ-ริ)

เหมือนอากาศ ร่าเริง