คำศัพท์ : aim

(ถูกค้นหาทั้งหมด 85 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
aim (เอม-)

เล็ง (ปืน)