คำศัพท์ : ail

(ถูกค้นหาทั้งหมด 76 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ail (เอล)

ป่วยไข้