คำศัพท์ : aid

(ถูกค้นหาทั้งหมด 79 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
AID

องค์การช่วยเหลือการพัฒนาต่างประเทศ ช่วยเหลือ