คำศัพท์ : ahoy

(ถูกค้นหาทั้งหมด 76 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ahoy (อะฮอย-)

อะฮอย-