คำศัพท์ : ahom

(ถูกค้นหาทั้งหมด 82 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ahom (อะฮอม-)

ชาวอาหม