คำศัพท์ : ahem

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ahem (อะเฮม-)

เสียงกระแอ็ม