คำศัพท์ : aged

(ถูกค้นหาทั้งหมด 87 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
aged (เอจด)

แก่ แก่