คำศัพท์ : aft

(ถูกค้นหาทั้งหมด 78 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
aft (อัฟท)

ข้างท้ายเรือ